MaddernDesign logo
Maddern Design
Jag jobbar som Art Director och Grafisk Formgivare. Jag jobbar med tidningar, bilagor, broschyrer och annonserproduktioner med mera. Ansvar för repro, tryckerikontakter, fotografer, frilansare samt vissa omslagsfotograferingar ingår i mitt dagliga arbete. Jag har även producerat digitala tidningar och hemsidor.

linn@madderndesign.com

+46 (0)73-923 9453


I work as an Art Director and Graphic Designer with magazines, supplements, brochures, ad productions and sales material. My work also includes image repro, preparing magazine pages and original documents for printing, and dealing with photographers, freelancers and customers.

linn@madderndesign.com

+46 (0)73-923 9453